TELMES
E-HEALTH AND BIOENGINEERING

  EHB 2007 - WORKSHOP
  EHB 2007 – First edition - IAŞI, NOVEMBER 16-17th, 2007

PLATFORMA MULTIMEDIA PENTRU IMPLEMENTAREA TELESERVICIILOR MEDICALE COMPLEXE

    Proiectul TELMES, vizeaza dezvoltarea unui sistem securizat multimedia destinat implementarii teleserviciilor de consultatie medicala. Proiectul se va finaliza cu un model pilot pentru o retea de telecentre regionale, la care sunt conectate telecentre locale, având ca suport o platforma multimedia, care sa permita implementarea de teleservicii medicale complexe, în scopul cresterii posibilitatilor de acordare a asistentei medicale pentru o categorie larga de pacienti, mai ales ai medicilor de familie si a celor din zone rurale sau izolate. Experimentarile efectuate pe modelul pilot au drept consecinta câstigarea experientei necesare pentru realizarea unui ghid pe baza caruia sa se poata trece la extinderea retelei de telecentre regionale si a teleserviciilor aferente.

    Astfel va rezulta o retea multimedia, scalabila, pe baza noilor tehnologii de comunicatii si informatice disponibile în România, formata din doua telecentre regionale, interconectate, la Pitesti - pentru judetul Arges si Iasi - pentru judetul Iasi, care vor permite implementarea aplicatiilor din categoria teleserviciilor medicale complexe. Un telecentru regional permite conectarea, în cadrul judetului respectiv, a Spitalului judetean, a Centrului de diagnosticare si tratament, precum si a retelei locale, (telecentru local), de medici de familie si pacienti. Reteaua de teleservicii astfel formata va fi gestionata, de catre un Centru de management – localizat în Bucuresti. Sistemul dezvoltat va contine o capabilitate de transmitere si achizitie a înregistrarilor medicale si de actualizare distanta a unei baze de date medicala regionala, ce va fi dezvoltata în cadrul proiectului.

    Astfel, telecentrul regional, va constitui un suport pentru dezvoltarea unei baze de date medicale regionale, ce va deservi o gama complexa, de teleservicii de genul teleradiologie, telepatologie, teleconsult, telediagnosticare, telemonitorizare si va constitui un centru pentru activitati de formare continua, prin servicii de teleînvatamânt sau de informare/educare pacienti.

    Pentru a proteja confidentialitatea informatiilor de pacient si securitatea transmisiilor multimedia, sistemul propus va contine o arhitectura de securitate constând în mecanisme de criptare a datelor, autentificare si controlul accesului.

    Pentru dezvoltarea platformei TELMES se preconizeaza utilizarea unei infrastructuri combinate fix-mobil-Internet, cu aplicarea tehnologiilor moderne de acces de banda larga pe suport fix sau mobil.