WIFISEC - Solutii pentru evaluarea si minimizarea riscului de securitate în retelele radio bazate pe tehnologii Wi-Fi

ContacteLegaturi utile
     

Prezentare

Obiective

Parteneri

Etape

Evolutie

 

 

Proiectul de cercetare Soluţii pentru evaluarea şi minimizarea riscului de securitate în reţelele radio bazate pe tehnologii Wi-Fi (WIFISEC) se desfăşoară în cadrul modulului I CEEX, "Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe" al Programului Cercetare de Excelenţă, program aprobat de Guvernul României la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Programul are ca scop atingerea nivelului de compatibilitate şi competitivitate necesar pentru integrarea deplină în aria europeană de cercetare şi pregătirea participării la viitorul Program CDT Cadru 7 al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 (PC7).

Proiectul WIFISEC se încadrează în ariile tematice 3.1.4 „Soft, reţele, securitate şi interdependenţă”;  3.3.1. „Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii” şi 3.3.4 „Asigurarea climatului de încredere şi a confidenţialităţii” şi este încadrată în platforma tehnologică pentru proiecte complexe „Comunicaţii mobile”.

Proiectul WIFISEC se încadrează în domeniul tematic FP7 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţii (ICT)”, în activităţile cheie „Reţele de comunicaţii universale, cu capacitate nelimitată” şi „Sisteme integrate, calcul şi control”.

Durata de realizare a Proiectului WIFISEC este de 23 luni. Aceasta se desfăşoară în perioada august 2006 şi iunie 2008.

Proiectul WIFISEC îşi propune în principal cercetarea, adaptarea, elaborarea şi implementarea unei platforme experimentale de comunicaţii de date având ca suport reţele radio  şi de cabluri structurate bazate pe Ethernet şi pe protocoale specifice prin seria de standarde IEEE 802.11 (Wi-Fi) pentru realizarea unor teste care să pună în evidenţă vulnerabilităţile de securitate ale diverselor tipuri de reţele Wi-Fi.

 

Data de început a proiectului:  august 2006
Data de sfârşit: iunie 2008
Autoritatea contractantă:
Agenţia Spaţială Română

 

Data creării: 26 martie 2007
Ultima modificare: 18 ianuarie 2008