WIFISEC - Solutii pentru evaluarea si minimizarea riscului de securitate în retelele radio bazate pe tehnologii Wi-Fi

ContacteLegaturi utile
     Etapele proiectului WIFISEC

Prezentare
Obiective
Parteneri
Evolutie
 

      1.       Identificarea vulnerabilităţilor de securitate ale reţelelor radio Wi-Fi:
         a.      
Cercetare documentară privind principalele caracteristici tehnice şi funcţionale ale reţelelor radio Wi-Fi;
         b.     
Cercetare documentară privind categoriile de aplicaţii informatice şi de comunicaţii ce pot fi susţinute de reţelele radio Wi-Fi;
         c.    
Cercetare documentară privind identificarea configuraţiilor ce pot fi folosite în implementarea reţelelor locale pe suport radio (Wi-Fi şi cabluri);
         d.      
Întocmirea listei de vulnerabilităţi de securitate specifice reţelelor radio W-Fi
         e.      
Cercetare documentară privind identificarea standardelor internaţionale care specifică protocoale şi proceduri de minimizare a riscului de    securitate în reţelele Wi-Fi;
         f.         Cercetare privind tehnicile, algoritmii şi protocoalele de securitate folosite în reţelele wireless actuale;
         g.       Realizarea proiectelor reţelelor pe suport mixt (radio Wi-Fi şi cabluri) ce vor fi folosite ca infrastructură a platformelor experimentale;

         h.      
Specificarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de comunicaţii şi IT ce vor fi înglobate în platformele experimentale; stabilirea
pachetelor software care urmează a fi instalate şi testate în reţelele platformelor experimentale;

         i.        
Elaborarea documentaţiei de analiză tehnico-economică pentru procurarea echipamentelor IT şi a pachetelor software; organizarea activităţilor pentru licitaţie.

                                                                                                                                                                     Termen de realizare:
05.12.2006

       2.       Realizarea platformelor experimentale şi a testelor de securitate şi elaborarea modelelor de evaluare a riscului de securitate:
   a.      
Achiziţionarea echipamentelor de comunicaţii, a echipamentelor IT şi a pachetelor software;
   b.      
Implementarea reţelelor destinate realizării platformelor experimentale;
   c.      
Întocmirea listei de teste de securitate;
   d.      
Realizarea testelor de securitate;
   e.      
Raport privind rezultatele testelor de securitate;
   f.        
Testarea algoritmilor noi implementaţi şi compararea performanţelor acestora cu cele ale altor algoritmi utilizaţi în prezent;
   g.      
Definirea modelului general de evaluare a riscului de securitate;
   h.      
Definirea unor modele concrete de evaluare a riscului de securitate pentru diverse categorii de reţele şi aplicaţii;
   i.        
Aplicarea modelului de evaluare a riscului de securitate în cazul reţelelor destinate platformelor experimentale;
   j.        
Diseminarea rezultatelor: actualizarea paginii web a proiectului, articole.
                                                                                                                                                              Termen de realizare: 30.06.2007

      3.       Soluţii de minimizare a riscului de securitate şi modelele de definire şi implementare a politicilor de securitate:
  a.      
Cercetare documentară privind soluţiile tehnice destinate minimizării riscului de securitate în reţelele radio Wi-Fi şi în reţelele mixte (radio Wi-Fi şi cablate);
  b.      
Implementarea soluţiilor tehnice destinate minimizării riscului de securitate în reţelele platformelor experimentale;
  c.      
Elaborarea unui ghid de selectare a soluţiilor tehnice destinate minimizării riscului de securitate pentru diverse categorii de reţele şi aplicaţii;
  d.      
Proiectarea unui  model general de definire şi implementare a unei politici de securitate destinate reţelelor radio Wi-Fi şi utilizatorilor acesto reţele;
  e.      
Definirea şi implementarea unor politici de securitate în cadrul platformelor experimentale;
  f.        
Diseminarea rezultatelor: actualizarea paginii web a proiectului, articole, comunicări ştiinţifice la simpozioane internaţionale, conferinţe.

                                                                                                                                                              Termen de realizare:
05.12.2007

     4.       Concluzii şi diseminarea rezultatelor proiectului:
  a.      
Proiectarea unui model general de definire şi implementare a unei politici de securitate destinate reţelelor radio Wi-Fi şi utilizatorilor acestor reţele;
   b.      
Definirea şi implementarea unor politici de securitate în cadrul platformelor experimentale;
   c.      
Raport cuprinzând concluziile în legătură cu modurile posibile de aplicare a rezultatelor proiectului;
  d.    
Publicarea unei cărţi de specialitate, având ca subiect securitatea în reţelele Wi-Fi Monografie pentru viitorii specialişti din domeniul telecomunicaţiilor şi al reţelelor de calculatoare privind securitatea serviciilor radio;
   e.      
Realizarea unui CD-ROM de prezentare a rezultatelor proiectului;
   f.        
Alte activităţi de diseminare: definitivarea paginii web a proiectului, publicarea de articole în reviste de specialitate.

                                                                                                                                                              Termen de realizare:
30.06.2008

Data creerii: 26 martie 2007
Ultima modificare: 18 ianuarie 2008