PICABAL - Platformă integrată de comunicaţii cu acces flexibil,

de bandă largă

contactlegaturi utile
    PREZENTARE SINTETICĂ A PROIECTULUI

obiective

parteneri

etape

evolutia

 

 

Stadiul actual al problematicii proiectului

 

Introducerea şi folosirea pe scară largă a tehnicilor digitale de prelucrare a semnalului, a permis „unificarea” transmisiilor vocale şi de imagini cu a celor de date şi modificarea evidentă a aspectului telecomunicaţiilor. Ca urmare, au rezultat o serie de elemente majore care au modificat esenţial comunicaţiile moderne şi anume:

v    Adoptarea pe scară mare a calculatoarelor, în afaceri cât şi la domiciliu, dezvoltarea şi răspândirea Internetului, care au schimbat complet modul în care se comunică şi se realizează afacerile.

v    Introducerea pe scară mare a mobilităţii terminalelor şi a utilizatorilor.

În evoluţia reţelelor de acces în următorii 5÷7 ani se manifestă o serie de tendinţe astfel:

Ř     Tehnologiile folosite pentru reţelele de acces se vor diversifica.

Ř     Viteza de schimbare a tehnologiilor, în creştere, înseamnă suprapunere între diferitele variante de dezvoltare a noilor tehnologii.

Ř     Creşterea continuă a cererii de servicii bazate pe Internet. Mulţi utilizatori vor fi din ce în ce mai nemulţumiţi de timpul mare de răspuns realizat cu modemuri analogice pe linii telefonice şi vor dori ceva mai bun.

Ř     O variantă alternativă a evoluţiei pentru accesul la Internet o reprezintă faptul că mulţi utilizatori rezidenţiali nu vor dori să cumpere un calculator şi aceasta în primul rând în comunităţile mai sărace, dar vor fi totuşi dispuşi să plătească pentru Tv. În acest scenariu, serviciile interactive prin Tv vor căpăta o mai mare importanţă, incluzând servicii ca poşta electronică şi comerţul electronic.

Ř     Simultan cu rezolvarea problemei calităţii serviciului, va creşte şi gradul de folosire a VoIP.

Ř     Mobilitatea devine din ce în ce mai importantă pentru utilizatori. Reţelele fixe rămân, totuşi, principalul ofertant de facilităţi de servicii multiple de bandă largă, în vreme ce telefonia mobilă vocală devine mai importantă decât telefonia vocală pe reţeaua fixă.

 

Deci rezolvarea problemelor generate de sistemele de acces şi, în primul rând, a sistemelor de acces radio, reprezintă o problemă de primă importanţă pentru viitorul comunicaţiilor. În programele de cercetare europene, PC5 şi PC6 au fost realizate o serie de preocupări în domeniu, preocupări ce sunt continuate şi în cadrul PC7, prin abordarea capitolului de sisteme integrate de comunicaţii. În acest context, problemele legate de securitate, mobilitate şi de administrarea resurselor, precum şi cele referitoare la impactul cultural, social şi educaţional sunt de o deosebită actualitate.

 

Orientarea proiectului

În cadrul proiectului se creează o platformă complexă, care oferă un cadru adecvat pentru realizarea de măsurători complexe. În viitor, la reţeaua astfel constituită se vor putea conecta şi alţi factori interesaţi iar platforma va putea fi antrenată şi în cercetări în domeniu la nivel european.

Platformele de măsură la parteneri, care se vor interconecta, vor fi realizate în funcţie de costurile echipamentelor la data procurării. De preferinţă, echipamentele vor fi de tip WiMAX (standard IEEE 802.16), WiFi (standard 802.11) sau similar, deoarece acestea funcţionează într-o bandă de frecvenţă în care există suficientă aparatură de măsură. În funcţie de posibilităţile de procurare a echipamentelor se preconizează instalarea unei platforme de măsură la INSCC Bucureşti şi o alta la Iaşi, la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” . De menţionat că UPB dispune în prezent o astfel de platformă, care poate fi configurată în diferite moduri şi care va fi folosită în cadrul experimentărilor.

Pentru studierea diferitelor situaţii practice se vor realiza simulări în diferite condiţii de propagare, pentru diferite tipuri de modulaţie, rezultatele obţinute fiind apoi comparate cu valorile măsurate etc. Pentru aceasta este necesar să se procure echipamente de acces radio de generaţia a patra, să se asigure instalarea acestora cu formarea unor reţele locale şi conectarea lor la o reţea magistrală, PSTN, ISDN sau una dintre reţelele de comunicaţii mobile, să se realizeze evaluări asupra condiţiilor de realizare şi asupra calităţii serviciilor analizate. În paralel cu aceasta, este necesar să se analizeze comparativ performanţele principalelor sisteme de acces, în primul rând ale sistemelor de acces radio şi cele ale xDSL, pentru a se pune în evidenţă avantajele şi dezavantajele pe care le oferă fiecare dintre acestea.

Pentru o corectă evaluare a soluţiilor analizate, este necesară realizarea unor instrumente software de simulare a unor situaţii specifice, care vor fi folosite în cadrul experimentărilor.

Realizarea proiectului implică elaborarea de studii, simulări şi măsurători. Partea de studiu se realizează folosind documentaţiile ETSI şi ITU, alte documentaţii de profil, documente obţinute pe Internet precum şi documentaţiile de echipament. Se vor folosi, de asemenea, software de simulare realizate în cadrul proiectului.

Prin realizarea unor aplicaţii practice de proiectare şi experimentare a componentelor software se va oferi o bază pentru simularea comportării şi/sau experimentarea noilor sisteme de acces radio de bandă largă în condiţii specifice ţării noastre. Studiile de impact socio-uman vor oferi o bază pentru prognozele cu privire la evoluţia acestor sisteme în condiţiile specifice României.

Aprofundarea preocupărilor pentru noile sisteme de acces radio, care permit accesul oriunde şi oricând şi, indirect, pentru facilităţile, serviciile şi aplicaţiile realizate, reprezintă un interes major pentru politica naţională de integrare în societatea informaţională – societatea cunoaşterii ce se dezvoltă actual la nivel European.

Abordarea unui asemenea proiect se justifică prin faptul că analiza aspectelor la nivel de sistem şi analiza comparativă a diferitelor sisteme capabile să realizeze aceleaşi aplicaţii şi pachetul de experimentări care urmează a fi efectuat vor oferi mijloace de orientare pentru cei interesaţi în domeniu în cazul implementării unor sisteme performante.

 

Gradul de noutate şi de complexitate

 

Gradul de noutate şi de complexitate rezultă din abordarea multidisciplinară a problemei urmărind nu numai latura tehnică ci şi pe cea socio-umană. Gradul de complexitate rezultă din convergenţa tehnicilor de IT şi comunicaţii, din convergenţa serviciilor şi din pătrunderea tot mai „agresivă” a tehnicilor de prelucrare şi de transmitere a datelor în mod pachet încă de la utilizator. Noile metode de modulare şi de codare a datelor şi posibilitatea ca acelaşi echipament să folosească metode de modulaţie şi de codare diferite, în funcţie de performanţele de obţinut şi de condiţiile de funcţionare ale reţelei de acces, sunt probleme care trebuie să fie bine cunoscute, pentru a se obţine calitatea dorită a comunicaţiei şi folosirea optimă a spectrului de frecvenţă. Aceasta modifică esenţial aspectul comunicaţiilor şi al reţelelor, deci funcţionarea şi performanţele reţelelor de acces. Problemele devin şi mai complexe dacă mediul de legătură este radio, având în vedere perturbaţiile posibile şi necesitatea folosirii cât mai raţionale a spectrului de frecvenţă, care este limitat pentru fiecare categorie de sisteme.

 

Rezultate estimate şi beneficii

 

Rezultatele aşteptate constau în principal în:

 

·       Realizarea unei platforme complexe de măsurători şi de comunicaţie între parteneri, cu acces radio şi cu interconectare printr-o reţea magistrală, pentru măsurarea şi demonstrarea capacităţilor reţelelor de acces;

·       Realizarea de software pentru îmbunătăţirea caracteristicilor de utilizare a echipamentelor de acces radio;

·       Realizarea de sinteze documentare (studii) ale obiectivelor şi ale rezultatelor obţinute;

·       Publicarea rezultatelor semnificative la conferinţe tematice şi / sau în reviste de specialitate;

·       Elaborarea unei pagini de web în care să se promoveze rezultatele cercetărilor şi prin care să se poată realiza un schimb de opinii şi de informaţii cu alte unităţi interesate în domeniu.

 

Beneficiile aşteptate ca urmare a obţinerii rezultatelor preconizate şi profitul realizat sunt:

 

·        Stabilirea de soluţii adaptate la condiţii specifice;

·        Elaborarea de software ce ar putea fi ulterior valorificat pe piaţa de software de comunicaţii;

·        Cunoaşterea şi descrierea comparativă a capacităţilor şi performanţelor reţelelor de acces radio;

·        Folosirea unor metode performante pentru optimizarea folosirii spectrului electromagnetic;

·       Formarea unei echipe active de specialişti din cercetare şi din învăţământul superior, unde se pun în comun şi care capătă capacitatea de a concura cu succes pe piaţa europeană a cercetării.

 

Data creării: 26 martie 2007
Ultima modificare: 26 martie 2007