PICABAL - Platforma integrata de comunicatii cu acces flexibil,

de banda larga

contactlegaturi utile 
    EVOLUŢIA PROIECTULUI

prezentare

obiective

parteneri

etape

Sinteza etapei 1

Sinteza etapei 2

Sinteza etapei 3

Sinteza etapei 4

Sinteza etapei 5

    In cadrul Etapei 1, intitulata "Analiza aprofundata a realizarilor in domeniu la nivel european si national" a fost realizat un material documentar (prezentat detaliat Ón sinteza etapei 1), care contine:
    1. Posibilităţile de acces la retelele de comunicatii:
           Evolutia retelelor de comunicatie;
           Tehnologii pentru retelele de acces;
           Probleme si tendinte ale dezvoltării retelelor de acces;
           Probleme ale interconectarii retelelor de comunicatii;
           Posibilitati de acces radio (tehnologia Wi-Fi si tehnologia WiMAX);
           Posibilitati de acces ISDN;
           Posibilitati de acces xDSL.

     2. Evaluarea capacitătilor sistemelor de acces pentru a realiza aplicatiile solicitate: transmisiuni multimedia, video peste IP, IP peste DVB etc.:
           Arhitectura retelelor de comunicatii pentru servicii de banda larga;
           Video peste IP, IP peste DVB (IPTV).

     3. Analiza standardelor specifice si identificarea tendintelor de dezvoltare din domeniul retelelor de acces:
            Organisme de standardizare si tendinţe de evolutie;
            Evoluţia si standardizarea pentru sistemele radio de acces;
            Evoluţia si standardizarea in ISDN.

     4. Configurarea platformei complexe:
            Prezentarea problemei;
            Reţeaua ce urmeaza sa fie realizata la I.P.Bucuresti;
            Reţeaua ce urmeaza sa fie realizata la U.T.Iasi;
            Reţeaua ce urmeaza sa fie realizata la I.C.I.;

            Reteaua ce urmeaza sa fie realizata la I.N.S.C.C.
      5. Analiza solutiilor software specifice:
           Analiza solutii software;
           Protocoale de rutare;
           Securitatea retelelor;
           Sisteme de operare si sisteme radio.

      6. Bibliografia;
 Anexa A    Lista acronimelor utilizate Ón lucrare.

 
     In cadrul Etapei 2 intitulata "Specificarea tehnica a platformelor de comunicatii si procurarea echipamentelor necesare", s-au realizat obiectivele propuse, prezentate intr-un raport care contine:
     1. Elaborarea conditiilor tehnico-economice pentru procurarea echipamentelor necesare
            Conditiile de constituire a platformelor de masura
            Echipamente existente la data incheierii contractului de proiect, ce pot sa fie folosite le realizarea platformelor de test

     2. Specificarea si procurarea echipamentelor de test
           
La INSCC
            La U.P. Buc
           
La U.T.Iasi
     
In cadrul Etapei 3, intitulata "Realizarea platformelor de comunicatii si experimentari" s-au realizat obiectivele propuse, prezentate intr-un studiu si un raport care contin
     1. Introducere

            Obiectivele proiectului si ale etapei 3
           
Procurarea echipamentelor suplimentare
           
Diseminarea rezultatelor si actualizarea paginii web a proiectului
                        Articole, comunicari stiintifice la simpozioane, conferinte
                        Actualizarea paginii web a proiectului

     2. Formarea si verificarea platformelor de incercari (raport de incercari)
            Platforma de incercari constituita si verificata la INSCC
                        Structura de principiu a retelei
                        Configurarea retelei
                       
Functiile de securitate ale ruterului
                       
Extinderea retelei si introducerea in retea de noi calculatoare
            Platforma de incercari constituita si verificata la U.T. Iasi
            Platforma de incercari constituita si verificata la I.C.I
            Platforma de incercari constituita si verificata la U.P. Bucuresti
                       
Probleme generale ale platformei U.P.Buc
                       
Configuratia retelei
                        Echipamentele folosite
                        Specificarea si configurarea sistemului
                        Setarile specifice SU-O SS
            Stabilirea interconectarii in retea intre parteneri (raport de incercare)

     3. Retele private virtuale
           
Tehnologii VPN
                       
Probleme generale
                        Elemente componente ale VPN

            Implementarea VPN
                        Intranet
                       
Accesul la distanta
                        Extranet
                        Echipamente folosite pentru retele de calculatoare
                        Avantajele utilizarii VPN

            Exemplu de proiectare a unei infrastructuri de tip VPN

                       
Contextul realizarii retelei virtuale
                        Proiectarea unui model de structura VPN
                        Specificatii pentru echipamente

     4. Studiul schemelor de acces
            Studiul schemelor de acces ascendent, cu diversitate de codare si configuratii multi-utilizator
                        Diversitate si multiplexare
                       
Diversitatea de codare spatio-temporala
                        Fading Rayleigh lent
                        Fading Rayleigh rapid
                        Fading plat quasi-static

                        Codarea spatio-temporala pentru sistemele multiutilizator
                        Concluzii

     5. Studiul schemelor de acces descendent cu diversitate de codare, configuratii multipunct si scheme MIMO

           
Tehnici de diversitate
            Diversitate de codare
            Sisteme multipunct
           
Valoarea optima a castigurilor
            Valoarea maxima a ratei de transmisie
            Sisteme MIMO cu diversitate de codare

           
Codarea cu diversitate de intarziere
            Codare spatio-temporala multinivel
            Codor spatio-temporal care exploateaza variatiile temporale
           
Concluzii privind criteriile de proiectare hibrida pentru coduri inteligente spatio-temporale

   
Data creerii: 26 martie 2007
Ultima modificare: 15 iulie 2008