PICABAL - Platforma integrata de comunicaaii cu acces flexibil,

de banda larga

contactlegaturi utile 
    INFORMAŢII DE CONTACT

prezentare

obiective

parteneri

evolutia

 

 

 Etapa 1 Analiza aprofundată a realizărilor Ón domeniu la nivel european şi naţional

         Studiu documentar referitor la posibilităţile de acces la reţelele de comunicaţii.

         Evaluarea capacităţilor sistemelor de acces pentru a realiza aplicaţiile solicitate: transmisiuni   multimedia, video peste IP, IP peste DVB etc.

         Analiza standardelor specifice şi identificarea tendinţelor de dezvoltare Ón domeniul reţelelor de acces.

         Configurarea structurii platformei complexe ce urmează a se realiza.

         Analiză soluţii software specifice.

Termen de realizare: 05.12.2006

Etapa 2 Specificarea tehnică a platformelor de comunicaţii şi procurarea echipamentelor necesare

         Elaborarea condiţiilor tehnico-economice pentru procurarea echipamentelor suplimentare necesare.

         Specificarea şi procurarea echipamentelor de test.

         Specificarea Óncercărilor ce urmează a fi realizate.

Termen de realizare: 30.06.2007

Etapa 3 Realizarea platformelor de comunicaţii şi experimentări

         Procurarea echipamentelor suplimentare.

         Formarea şi verificarea platformelor de Óncercări.

         Stabilirea interconexiunii Ón reţea Óntre partenerii la proiect.

         Studiul schemelor de acces ascendent, cu diversitate de codare şi configuraţii multi-utilizator.

         Studiul schemelor de acces descendent, cu diversitate de codare, configuraţii multipunct şi scheme MIMO.

Termen de realizare: 05.12.2007

Etapa 4 Efectuarea de studii şi dezvoltarea de aplicaţii folosind platformele de comunicaţii

         Studiul capacităţii de transmisie a sistemelor MTMR - sinteză documentară, simulare.

         Gestionarea optimală a resurselor radio Ón sisteme MTMR - sinteză documentară, simulare, optimizare.

         Realizarea de studii şi experimentări de mobilitate, pentru urmărirea modului de degradare a calităţii din cauza mobilităţii utilizatorului  precum şi gestionarea eficientă a mobilităţii şi a localizării utilizatorilor.

        Realizarea de studii şi experimentări cu privire la asigurarea securităţii.

        Elaborarea şi testarea unor algoritmi de gestionare a resurselor, folosind inteligenţă artificială.

        Dezvoltarea şi testarea unor aplicaţii care să folosească sinergia Óntre diverse tehnologii: video la cerere (Video on demand), audio la cerere, e-learning, distance learning etc.

        Realizarea de studii şi experimentări  pentru procedeele folosite la creşterea capacităţii de transmisie (pe conexiunea ascendentă şi descendentă).

        Folosirea platformei pentru identificarea parametrilor critici ai canalului de propagare.

Termen de realizare: 30.05.2008

Etapa 5 Studiu cu privire la impactul social, cultural şi educaţional al noilor tehnologii de comunicaţii şi măsurători de durată şi acţiuni de diseminare a rezultatelor obţinute

       Analiza studiilor efectuate pe plan european şi naţional cu privire la impactul socio-uman al noilor tehnologii din domeniul comunicaţiilor.

        Specificarea obiectivelor concrete şi elaborarea instrumentelor de lucru pentru cercetarea pilot (stabilirea eşantioanelor reprezentative din grupurile ţintă locale: studenţi, elevi, firme mici şi mijlocii etc. elaborare de chestionare etc.).

       Desfăşurarea investigaţiilor pe teren: observaţie participantă, studii de caz şi aplicarea chestionarelor.

       Prelucrarea datelor, evaluarea, interpretarea şi diseminarea rezultatelor.

       Realizarea de studii şi măsurători de durată cu privire la comportarea canalului radio Ón condiţii diverse, prin folosirea platformelor interconectate.

       Realizarea unui volum cu lucrările elaborate Ón cadrul proiectului şi publicarea lor sub forma unui CD.

       Organizarea unui workshop pe tema proiectului.

        Realizarea unei pagini WEB a proiectului, publicarea de informaţii şi actualizarea acestora..

        Publicarea de articole Ón reviste de specialitate şi/sau Ón volumele unor conferinţe de profil.

Termen de realizare: 20.09.2008

Data creării: 26 martie 2007
Ultima modificare: 12 ianuarie 2008