PICABAL - Platforma integrata de comunicatii cu acces flexibil,

de banda larga

contactlegaturi utile
  PREZENTARE GENERALĂ

prezentare

obiective

parteneri

etape

evolutia

 

Platformă integrată de comunicaţii cu acces flexibil, de bandă largă (PICABAL)

se desfăşoară în cadrul modulului I "Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe" al Programului Cercetare de Excelenţă program aprobat de Guvernul României la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Programul are ca scop atingerea nivelului de compatibilitate şi competitivitate necesar pentru integrarea deplină în aria europeană de cercetare şi pregătirea participării la viitorul Program CDT Cadru 7 al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 (PC7).

Proiectul PICABAL se încadrează în aria tematica  3.1.2 "Reţele de comunicare, cu capacitate nelimitată", platformele tehnologice "Sisteme înglobate" şi "Comunicaţii mobile" şi are ca obiectiv realizarea unei platforme complexe de comunicaţii de bandă largă, cu conectare mobilă şi fixă, prin diferite mijloace de comunicaţie, radio şi fir, pentru studierea problemelor caracteristice canalului de propagare şi pentru stabilirea unor măsuri necesare îmbunătăţirii calităţii serviciilor.

Proiectul PICABAL se încadrează şi în domeniul tematic FP7 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţii (ICT), în activităţile cheie "Infrastructuri şi arhitecturi de reţele universale", "Reţele multimedia interoperabile şi infrastructuri pentru servicii" şi "Sisteme cap-la-cap şi platforme de aplicaţii"

Durata de realizare a proiectului PICABAL este de 26 luni, în perioada august 2006 şi septembrie 2008.

Proiectul PICABAL îşi propune în principal să stabilească şi să a demonstreze relevanţa diferitelor moduri de acces la reţeaua de comunicaţii, oriunde şi oricând, pentru a identifica cele mai bune posibilităţi de acces ale utilizatorului în condiţii date şi de a folosi tehnici avansate de management al resurselor, în primul rând pentru resursele radio, precum şi reacţia utilizatorilor, persoane fizice sau companii, la noile oferte de comunicaţii.

Data de început a proiectului: iulie 2006
Data de sfârsit: septembrie 2008
Autoritatea contractantă:
AMCSIT - Agenţia Manageriala; de Cercetare stiintifica, Inovare şi Transfer tehnologic - Politehnica

 

Data creării: 26 martie 2007
Ultima modificare: 12 ianuarie 2008