Proiectul PABMAR se incadreaza in directa tematica 1 Tehnologia informatiei si Comunicatii a Programului 4 - Parteneriate in domenii prioritare, prioritatea tematica
1.3 Tehnologii, sisteme si infrastructuri de comunicatii, cu obiectivele specifice
1.3.5 Arhitecturi si infrastructuri (retele) convergente din punct de vedere al serviciilor de comunicatii la nivel inalt, permitand, in acelasi timp diversitatea tehnologica de solutii pentru comunicatii si
1.3.10 Tehnologii si sisteme de testare functionala de performanta pentru sisteme de telecomunicatii.
Proiectul apartine categoriei PC.
Scopul urmarit este folosirea eficienta a resurselor limitate ale sistemelor wireless de acces local si ale retelelor locale reprezinta un obiectiv major al cercetarilor si al dezvoltarii retelelor de comunicatii actuale. Proiectul propus poate fi incadrat si in tematica FP7-ICT, in obiectivul 1, "Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures", punctul 1.1 "The network of the future" subpunctele 1.1a  "Ubiquitous network infrastructure and architecture" si 1.1b "Optimised control, management and flexibility of the future network infrastructure".
Proiectul are drept scop definirea, testarea si validarea pe diferite configuratii de retele wireless a unor solutii viabile pentru oferirea si realizarea de acces de banda larga, pentru servicii multimedia, pentru utilizatori mobili, nomadici si ficsi. Va fi necesar sa se determine acele procedee si mijloace necesare pentru a indrepta resursele sistemului de acces wireless catre acei utilizatori care au nevoie al un moment dat de resurse, cu preluarea lor de la cei care nu le folosesc sau le folosesc incomplet in aceeasi perioada de timp, fara a se deteriora calitatea serviciilor oferite acestora din urma.
Durata de realizare a proiectului PABMAR este de 34 luni si se desfasoara in perioada septembrie 2007- iulie 2010.
Data de inceput a proiectului: 18 septembrie 2007
Data de sfarsit: 29 octombrie 2010
Autoritatea contractanta:  Centrul National de Management Programe