Prezentarea Proiectului

Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - INSCC

Bd. Peciziei nr. 6, sector 6, cod postal 062203

Bucuresti - Romania, E-mail: cnscc@co.cnscc.ro

Telefon:  021 3189571  /  021 3189573

Fax:        021 318 9575  /  021 3189577

Stadiul actual al problematicii proiectului

 

Datorita dezvoltarii tot mai mari a sectorului de telecomunicatii mobile si deci a patrunderii in retele a unui numar foarte mare de echipamente terminale mobile, se pune tot mai acut problema evaluarii performantelor tehnice ale acestora ca parte integranta a asigurarii calitatii serviciului telefonic. Parametrii electroacustici si cei de radiofrecventa sunt considerati esentiali, avand o pondere considerabila in evaluarea performantelor unui echipament terminal mobil.

 

In prezent, la nivel european exista un interes crescand pentru dezvoltarea si actualizarea standardelor tehnice (TS) si normelor (EN) ce contin cerinte tehnice si metode de testare pentru parametri electroacustici si de radiofrecventa ai terminalelor telefonice mobile GSM si UMTS.

 

La nivel international exista doar recomandari referitoare la terminalele telefonice digitale de 3 kHz si 7 kHz ce au sau nu implementata functia hands-free sau loudspeaking.

 

In majoritatea tarilor din Uniunea Europeana exista laboratoare la producatori sau la dispozitia autoritatilor implicate in procesul de asigurare a calitatii comunicatiilor in retelele de telecomunicatii, in care determinarea parametrilor terminalelor telefonice mobile se face utilizand o metodologie de masurare conform standardelor in vigoare.

 

In Romania nu exista institutii sau laboratoare independente care au implementate sisteme de evaluare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza parametrilor electroacustici si de radiofrecventa masurabili.

 

Orientarea proiectului

 

Scopul urmarit este obtinerea unei solutii pentru evaluarea/compararea nivelului de performanta a terminalelor telefonice mobile in functie de valorile unui set de parametri tehnici si realizarea unei platforme experimentale pentru masurarea acestor parametri.

 

In acest sens vor fi identificati si definiti parametri tehnici ai terminalelor telefonice mobile, care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori,  precizandu-se valorile limita recomandate ale acestora la interfata de radiofrecventa si la interfata acustica.

 

Se va studia influenta parametrilor tehnici asupra performantelor electroacustice si de radiofrecventa prin determinarea pe cale teoretica a nivelului de degradare a comunicatiei datorata influentei fiecarui parametru. Utilizand aceste rezultate se va realiza un program de calcul specializat pentru evaluarea nivelului general de performanta, a nivelului de performanta corespunzator fiecarui parametru si compararea terminalelor telefonice mobile, in functie de valorile parametrilor.

 

Urmatorul pas este realizarea platformei experimentale pentru masurarea parametrilor tehnici esentiali ai terminalelor telefonice mobile. Aceasta platforma va fi utilizata pentru masurarea unui lot de echipamente terminale mobile. Valorile obtinute vor constitui parametri de intrare pentru evaluarea si compararea performantelor tehnice ale terminalelor cu ajutorul programului de calcul specializat.

 

Standardele europene si recomandarile internationale vor trebui si ele analizate in cadrul studiului pentru obtinerea unui set de parametri tehnici esentiali, identificarea cerintelor referitoare la acestia si a influentei parametrilor tehnici asupra performantelor electroacustice si de radiofrecventa. De asemenea trebuie analizate standardele europene si internationale referitoare la metodologii de masurare a parametrilor mentionati.

 

Gradul de noutate si de complexitate

 

Principala inovatie pe care partenerii la proiect isi propun sa o realizeze este gasirea unor relatii intre parametrii electroacustici si de radiofrecventa pe de o parte si performanta  electroacustica si de radiofrecventa pe de alta parte, prin determinarea pe cale teoretica a factorilor de degradare a calitatii comunicatiei derivati din fiecare parametru si realizarea unui program de calcul al nivelului de performanta in functie de factorii de degradare.

 

Rezultate estimate

 

Rezultatele asteptate constau in principal in:

 

- Set de parametri tehnici esentiali la interfata de radiofrecventa

- Set de parametri tehnici esentiali la interfata acustica

- Relatii de calcul al nivelului de performanta in functie de parametri tehnici

- Program de calcul pentru evaluarea nivelului de performanta si compararea terminalelor telefonice mobile

- Platforma experimentala pentru masurarea parametrilor tehnici esentiali ai terminalelor telefonice mobile

- Valori experimentale obtinute.

Sistem de evaluare si comparare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza unui set de parametri care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori

EVALMOB