EVOLUTIE

Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - INSCC

Bd. Peciziei nr. 6, sector 6, cod postal 062203

Bucuresti - Romania, E-mail: cnscc@co.cnscc.ro

Telefon:  021 3189571  /  021 3189573

Fax:        021 318 9575  /  021 3189577

 

In cadrul Etapei 1 a proiectului a fost realizat un studiu cu urmatorul continut:

Obiectivul proiectului

1.1

Obiective generale

1.2

Obiectivele etapei 1

2

Rezumatul etapei

3

Parametrii minimali de calitate ai serviciului telefonic

3.1

Serviciul telefonic în reţele ce utilizează terminale mobile

 

3.1.1

Serviciul telefonic în sisteme de comunicaţii celulare

 

3.1.2

Serviciul telefonic în sisteme trunked şi cordless

 

3.1.3

Serviciul telefonic în sisteme radio de acces local

 

3.1.4

Realizarea comunicaţiilor între reţele ce utilizează terminale mobile

3.2

Calitatea cap-la-cap a serviciului

3.3

Definirea parametrilor de calitate ai serviciului telefonic

 

3.3.1

Accesibilitatea

 

3.3.2

Acoperirea

 

3.3.3

Calitatea transmisiei semnalului vocal

4

Legătura dintre parametrii de calitate ai serviciului şi cei de performanţă ai reţelei

4.1

Parametrii generali ai reţelelor de comunicaţii ce utilizează terminale mobile

4.2

Parametrii de calitate ai serviciului telefonic în reţele de comunicaţii ce

utilizează terminale mobile

 

4.2.1

Reţele GSM

 

4.2.2

Reţele DECT

 

4.2.3

Reţele UMTS

4.3

Influenţa performanţei reţelei asupra calităţii serviciului telefonic

 

4.3.1

Relaţia dintre parametri reţelei şi calitatea transmisiei semnalului vocal

 

4.3.2

Cerinţe de semnalizare pentru asigurarea calităţii transmisiei

semnalului vocal

5

Clase de calitate

5.1

Arhitectura utilizată pentru controlul QoS

5.2

Managementul QoS

5.3

Definirea claselor de calitate în comunicaţiile mobile

5.4

Folosirea atributelor pe clase de calitate

6

Concluzii

7

Bibliografie

Anexa  A            Lista acronimelor utilizate în lucrare

Anexa  B            Conţinutul paginii web a proiectului

Sistem de evaluare si comparare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza unui set de parametri care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori

EVALMOB

 

In cadrul Etapei 2 a proiectului a fost realizat un studiu cu urmatorul continut:

Obiectivul proiectului

1.1

Obiective generale

1.2

Obiectivele etapei 2

2

Rezumatul etapei

3

Identificarea şi definirea parametrilor la interfaţa acustică

3.1

Legătura dintre calitatea serviciului telefonic percepută de utilizatori şi parametrii

electroacustici ai terminalelor mobile

 

3.1.1

Parametri esenţiali în aprecierea calităţii serviciului telefonic de către

utilizatori

 

3.1.2

Staţia mobilă

 

3.1.3

Identificarea parametrilor electroacustici în standardele europene şi

internaţionale

3.2

Definirea parametrilor la interfaţa acustică

4

Recomandări parţiale privind parametri la interfaţa acustică

4.1

Parametri electroacustici ai terminalelor GSM şi UMTS ce funcţionează în modurile

handset sau headset

 

4.1.1

Caracteristici de sensibilitate

 

4.1.2

Atenuarea sonorităţii

 

4.1.3

Efectul local

 

4.1.4

Distorsiuni

 

4.1.5

Semnale în afara benzii

 

4.1.6

Zgomot

 

4.1.7

Atenuarea ecoului acustic

 

4.1.8

Atenuarea de stabilitate

 

4.1.9

Întârzierea semnalelor

4.2

Parametri electroacustici ai terminalelor VoIP ce funcţionează în modurile handset sau

Headset

 

4.2.1

Parametri independenţi de codare

 

4.2.2

Parametri ce depind de codare

5

Concluzii

6

Bibliografie

Anexa  A            Acronime

Anexa  B            Definitii

 

In cadrul Etapei 3 a proiectului a fost realizat un studiu cu urmatorul continut:

Obiectivul proiectului

1.1

Obiective generale

1.2

Obiectivele etapei 3

2

Rezumatul etapei

3

Identificarea şi definirea parametrilor la interfaţa de radiofrecventa - partea 1

3.1

Legătura dintre calitatea serviciului telefonic percepută de utilizatori şi parametrii

de radiofrecventa ai terminalelor mobile

 

3.1.1

Parametri esenţiali în aprecierea calităţii serviciului telefonic de către

utilizatori

 

3.1.2

Staţia mobilă

 

 

3.1.2.1      Interfete de radiofrecventa

 

3.1.3

Identificarea parametrilor de radiofrecventa în standardele europene şi

internaţionale

3.2

Definirea parametrilor la interfaţa de radiofrecventa

4

Recomandări finale privind parametri la interfaţa acustică - partea 1

4.1

Parametrii electroacustici ai terminalelor GSM şi UMTS ce funcţionează în modul

hands-free

 

4.1.1

Caracteristici de emisie

 

 

4.1.1.1    Atenuarea sonoritatii la emisie (SLR)

4.1.1.2    Caracreristici de sensibilitate la emisie

4.1.1.3    Zgomotul la emisie

4.1.1.4    Distorsiunile la emisie

4.1.1.5    Semnale emise din afara benzii vocale

 

4.1.2

Caracteristici de receptie

 

 

4.1.2.1    Atenuarea sonoritatii le receptie (RLR)

4.1.2.2    Caracteristici de sensibilitate la receptie

4.1.2.3    Zgomotul la receptie

4.1.2.4    Distorsiunile la receptie

4.1.2.5    Semnale receptionate in afara benzii vocale

 

4.1.3

Caracteristici de atenuare a ecoului

 

 

4.1.3.1    Atenuarea de cuplare a terminalului (TCLw)

4.1.3.2    Atenuarea de stabilitate

 

4.1.4

Intarzierea semnalelor

 

4.1.5

Cracteristici de comutatie

4.2

Parametrii electroacustici ai terminalelor VoIP ce funcţionează în modul hands-free

 

4.2.1

Parametrii independenţi de codare

 

 

4.2.1.1    Caracteristici de emisie

4.2.1.2    Caracteristici de receptie

4.2.1.3    Performanta in cazul vorbirii simultane

4.2.1.4    Caracteristici de comutatie

4.2.1.5    Calitatea compensarii ecoului

4.2.1.6    Atenuarea de cuplare a terminalului (TCLw)

4.2.1.7    Atenuarea de stabilitate

 

4.2.2

Parametrii ce depind de codare

 

 

4.2.2.1    Intarzierea semnalelor pe calea de emisie

4.2.2.2    Intarzierea semnalelor pe calea de receptie

5

Concluzii

6

Bibliografie

Anexa  A            Acronime