Management INSCC

Administrativ

Director General Dr.ing. Ion STĂNCIULESCU
Director Economic Ec. Adriana GHEORGHIU

Consiliul Științific

Consiliul Științific

Dr.ing.Sorin PUȘCOCI

Cercetător științific gr.II     Președinte

Dr.ing. Radu DRAGOMIR

Cercetător științific gr.III   Vice-Președinte

Dr.ing. Ion STĂNCIULESCU

Cercetător științific gr.I      Membru

Dr.ing. Sorin SOVIANY

Cercetător științific gr.III   Membru

Dr.ing. Viginia SANDULESCU

Cercetător științific             Membru

Dr.ing. Dorina DRAGOMIR

Cercetător științific             Membru

Drd.ing. Cristina Gabriela GHEORGHE

Cercetător științific gr.III   Membru

Ing. Monica PETRE

   Cercetător științific             Membru

 

 

 

 

  Consiliul de administrație

Stănciulescu Ion

Președinte

Director General  al INSCC

Pușcoci Sorin

Membru

Președinte al Consiliului Științific al INSCC

Stanciu Gabriela

  Membru

Reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării

Huțanu Gheorghe

  Membru

  Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Corjescu Eduard

  Membru

  Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Cernea Florentina

  Membru

  Specialist, Ministerul Cercetării și Inovării

  Dăneț Carmen         Mihaela

  Membru

Specialist,  Ministerul Comunicațiilor și

 Societății  Informaționale

 

 

 

2011 Management INSCC - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates