Rețele de acces wireless

Introducerea şi folosirea pe scară largă a tehnicilor digitale de prelucrare a semnalului, a permis „unificarea” transmisiilor vocale şi de imagini cu a celor de date, ceea ce a condus la modificarea evidentă a aspectului telecomunicaţiilor. Rețelele wireless de acces pot să fie organizate în sistem celular sau ca rețele personale, ori de întreprindere mică, cu conectare la o rețea magistrală. Ca rețele wireless de acces pot să fie folosite rețele de tip mesh (plasă), rețele de tip ad hoc (constituite în funcție de echipamentele prezente în zona de interes și de serviciile care urmează a fi realizate). Ies în evidenţă două elementele majore care au determinat modificarea esențială a accesului la rețea și anume:

Adoptarea pe scară mare a calculatoarelor personale, atât în zona de afaceri cât şi la domiciliu şi, legat de aceasta, dezvoltarea şi răspândirea Internetului, a schimbat complet modul în care mulţi comunică şi îşi realizează afacerile.

Adoptarea pe scară largă a echipamentelor de comunicație mobile, prevăzute cu diferite facilități și servicii noi și inovative.

 

Implicarea INSCC

Activitățile de cercetare dezvoltate în cadrul INSCC în acest domeniu au abordat diferite aspecte ale rețelelor de acces, prin prisma accesului wireless de bandă largă și multimedia. Au fost abordate tematici precum:

 • Analizarea performanțelor și a capacităților asigurate de rețelele mesh;
 • Analizarea modului de configurare a rețelelor ad hoc, a posibilităților acestora;
 • Stabilirea și justificarea unor soluții hibride de acces;
 • Alocarea dinamică și autoorganizarea resurselor în rețele wireless de acces;
 • Constituirea de rețele virtuale cu acces wireless;
 • Tehnologii de acces de bandă largă;
 • Cooperarea între diferite sisteme de acces în cazul unor rețele hibride, cu implicarea Wi-Fi, WiMAX, rețele celulare etc.;
 • Servicii în rețele wireless inteligente;
 •  Analize comparative pentru calitate și securitate în rețele de acces wireless;
 • Tehnologii de comunicație pentru rețele wireless inteligente etc.

Lucrări cercetare

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au generat proiecte precum:

 • Platformă de comunicații cu acces flexibil de bandă largă, PICABAL
 • Platformă wireless integrată de acces local pentru bandă largă şi mobilitate, cu autoorganizarea resurselor (PABMAR)
 • Analiza şi identificarea de soluţii hibride pentru asigurarea accesului de bandă largă,
 • Studiu privind rețelele wireless mesh;
 • Sisteme wireless ad-hoc;
 • Studiu privind sistemul UWB;
 • Studiu privind sisteme personale de acces în benzi de unde milimetrice și submilimetrice

Printre principalele rezultate obținute ca urmare a desfășurării proiectelor de cercetare în domeniu pot să fie amintite:

 • Manual de prezentare penru accesul de bandă largă și experimentări în domeniu;
 • Analizarea alocării dinamice și a autoorganizării resurselor și experimentări și manual de prezentare a analizelor și a rezultatelor;
 • Manual de prezentare în rețele mesh;
 • Analiza şi identificarea de soluţii hibride pentru asigurarea accesului de bandă largă, studiu realizat pentru MCSI;
 • Analizarea condițiilor de funcționare, a avantajelor și a problemelor specifice rețelelor virtuale dispersate cu acces wireless;
 • Analizarea serviciilor realizabile în rețele wireless de acces de bandă largă și a condițiilor pentru desfășurarea acestora;
 • Studierea calității serviciilor în rețele de acces wireless de bandă largă și a condițiilor care favorizează sau care împiedică asigurarea calității necesare;
 • Studiul securității comunicației în condiții specifice rețelelor de acces etc.

Articole în reviste și volume de conferință - selecție:

 • „Rețele wireless de acces pentru servicii electronice complexe”, Stefan-Victor Nicolaescu, Telecomunicații, nr 2/2011
 • „Rețele wireless în banda undelor milimetrice”, Ștefan-Victor Nicolaescu, Telecomunicații 2/2013

Cărţi:

 • „Securitatea în rețele Wi-Fi”, autor coordonator Ștefan-Victor NICOLAESCU de la INSCC, Editura AGIR 2008. ISBN 978-973-720-199-7
 • „Accesul wireless de bandă largă”, lucrare în două volume: vol 1 Prezentare și analiză, vol 2 Măsurători și rezultate, autor coordonator Ștefan-Victor NICOLAESCU de la INSCC, Editura Printech, 2008, ISBN 978-606-521-080-6,
 • „Rețele wireless de acces – Alocarea dinamică și autoorganizarea resurselor”, autor coordonator Ștefan-Victor NICOLAESCU de la INSCC, Editura Printech 2010, ISBN 978-606-521-562-7, 
 • Rețele virtuale dispersate”, autor coordonator Ștefan-Victor NICOLAESCU de la INSCC, Editura Printech, 2011, ISBN 978-606-521-707-2, 
 • Rețele mesh”, autori Ștefan-Victor NICOLAESCU, Cristina-Gabriela GHEORGHE, Simona Livia CONSTANTIN, Editura Printech 2011, ISBN 978-606-521-777-5. 

Activitatea în domeniu va continua cu abordarea noilor tendințe și direcții de dezvoltare, în domeniu la nivel European și mondial și cu concretizarea celor studiate prin elaborarea unor lucrări precum elaborarea unor propuneri pentru strategia de introducere a sistemelor 4G pentru dezvoltarea serviciilor electronice în concordanță cu Agenda Digitală 2020.

2011 Rețele de acees wireless - inscc. Copyright © 2014 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates