Telemedicina

Tehnologiile informatice şi de comunicaţii au un impact deosebit asupra desfăşurării activităţii medicale  prin posibilitatea de a crea dispozitive şi sisteme noi care să permită o abordare mult diversificată a actului medical. Telemedicina reprezintă un domeniu tipic de teleasistență. Sistemele de comunicații oferă reţeaua suport pentru telemedicină -  ansamblul resurselor de ordin tehnologic de elemente care permit implementarea serviciilor de telemedicină, cu aplicaţiile de telemedicină aferente, în cadrul unei reţele de telemedicină.

 

 Implicarea INSCC

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au abordat și abordează tematici generice precum:

 • Tehnologii de comunicații utilizabile în aplicații de telemedicină și teleasistență;
 • Sisteme pentru teleasistenţă, la domiciliu, a persoanelor în vârstă;
 • Platforme multimedia pentru implementarea teleserviciilor medicale complexe;
 • Sisteme de telemonitorizare, având ca suport reţele de comunicaţii mobile, cu aplicaţii în telemedicină;
 • Studii şi soluţii privind introducerea serviciului de telemedicină în România.

 Lucrări de cercetare 

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au generat proiecte precum:

 • Sistem complex, pe suport NGN, pentru teleasistenţă, la domiciliu, a persoanelor în vârstă –TELEASIS
 • Platformă multimedia pentru implementarea teleserviciilor medicale complexe – TELMES
 • Soluţii wireless, de bandă largă, pentru sisteme complexe de achiziţie de date medicale. 
 • Sisteme de telemonitorizare, având ca suport reţele de comunicaţii mobile, cu aplicaţii în telemedicină.
 • Studiu şi soluţii privind introducerea serviciului de telemedicină în România.

  

Principalele rezultate obţinute în proiectele de cercetare din domeniu: 

 • Studii privind dezvoltarea domeniilor telemedicină, teleasisteță la domiciliu, dezvoltarea unui mediu ambiental intelligent;
 • Studii privind tehnologiile utilizabile pentru implementarea de servicii electronice de tip teleasistență și anume: rețele wireless, rețele de acces la servicii Internet, tehnologii pentru realizarea rețelelor de arie personală pentru implemntarea dispozitivelor de  teleasistență, tehnologii Bluetooth, ZigBee, NFC;
 • Studii privind condițiile de realizare a interfețelor cu utilizatorul, in scopul acceptării instrumentelor ICT de către persoanele asistate și a persoanelor in vârstă;
 • Modele de rețele de teleasistență cu componete lor hardware si software;
 • Platforme experimentale de teleasistență, realizate  impreuna cu  colaboratorii din consorții de cercetare, universități tehnice, universități de medicină, firme din domeniul privat avind ca activitate domeniile de software, medical, ingrijire la domiciliu. 

  

Articole în reviste și volume de conferință - selecție:

 • Webservice-based solution for an intelligent telecare system, Vasile Stoicu-Tivadar, Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, Sorin Puşcoci, Dorin Berian,Vasile Topac, Individual Book Chapter in Studies in Computational Intelligence, Volume 378/2012, 383-408, DOI: 10.1007/978-3-642-23229-9_18
 • Home homecare teleassistance system, Sorin Pușcoci, Dorin Berian, Florin Șerbănescu, RO-MEDINF 2010 – 31st National Conference On Medical Informatics, 18-20 Nov 2010, ARAD, Romania
 • Electronic integrated services, S. Puscoci, R. Dragomir, Designing Ambient Interactions for Older Users, European Conference on Ambient Intelligence – AmI09, 18-21 Nov. 2009, Salzburg, Austria
 • Integrated teleassistance platform with enhanced accessibility to information – TELEASIS, S. Pușcoci, L. Stoicu-Tivadar, V. Stoicu-Tivadar, D. Berian, F. Șerbănescu, S. Ioniță, F. Băjan 6th IEEE International Symposium On Applied Computational Intelligence And Informatics (SACI 2011), May 19-21, 2011 In Timisora, Romania
 • Tele-assistance integrated services, Sorin Puşcoci, Revista : Telecomunicaţii nr.2/201
 • TELEASIS – platformă integrată pentru teleasistență la domiciliu, Sorin Pușcoci, Lăcramioara Stoicu-Tivadar, Florin Șerbănescu, Flavius Băjan, Ion Bogdan, Silviu Ioniță, Cristian Ciortan, Revista : Telecomunicaţii, nr.1 2010
 • Romanian multimedia platform for medical teleservices implementation, S. Puşcoci, F. Șerbănescu, F. Băjan, B. Dionisie, Healthcare IT Management vol.3, Issue 3, Autumn 2007

 Proiectul de cercetare Sistem complex, pe suport NGN, pentru teleasistenţă, la domiciliu, a persoanelor în vârstă – TELEASIS a primit Premiul de excelență în eHealth 2011, la Congresul de Telemedicina Bucuresti 2011.

2011 Telemedicina - inscc. Copyright © 2014 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates