Prezentare societate


Prezentare societate

Societatea Inginerilor din Telecomunicatii este  constituită de Membrii Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania - A.G.I.R., potrivit principiilor prevazute de Art.15 al Statutului A.G.I.R., ca organizatie a Asociatiei si functioneaza in conformitate cu Regulamentul propriu, elaborat cu respectarea prevederilor Statutului A.G.I.R.

Organul de conducere al Societatii este Adunarea Generala, convocata cel putin o data pe an, in perioada dintre Adunari, conducerea fiind asigurata de un Comitet format din presedinte, vicepresedinte si secretar general.

Misiune

Misiunea Societății Inginerilor din Telecomunicații este de a promova sectorul de Telecomunicații prin furnizarea de servicii și suport pentru membrii săi printr-un forum care încurajează partajarea resurselor, ideilor și informației.

Obiectivele partajării resurselor, ideilor şi informaţiilor

  • Promovarea cooperării între specialişti, organizații și companii în sectorul Telecomunicații;
  • Promovarea dezvoltării prezente și viitoare a sectorului Telecomunicații, privind:
  • Integrarea în sectorul de telecomunicații europene prin promovarea cooperării internaționale;
  • Promovarea de îmbunătățiri legislative în domeniul Telecomunicațiilor;
  • Facilitarea elaborării, analizei și implementării de proiecte științifice, privind:
  • Promovarea dezvoltării serviciilor și rețelelor de Telecomunicații în zone rurale utilizând infrastructura de telecomunicații fixă, mobilă și specializată existentă;
  • Promovarea cercetării fundamentale și aplicative cu scopul facilitării dezvoltării Telecomunicațiilor ca suport pentru implementarea și dezvoltarea Societății Informaționale;
  • Identificarea de oportunități de cooperare internatională.

            1. interoperabilitatea aplicațiilor și rețelelor utilizând tehnologii heterogene ;

            2. calitatea serviciului;

            3. scenarii de evoluție a infrastructurii de rețea;

            4. planificarea economică și tehnologică între furnizorii de servicii;

            1. analiză strategică;

            2. studierea cererii;

            3. analiza competitivității;

            4. analiza de arhitecturi și tehnologii de rețea alternative;

            5. venitul, costul, profitabilitatea și impactul shimbării;

            6. analiză de regulamente și politici;

Sediul administrativ al Societatii:
Calea Victoriei Nr.118, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti.
Tel: 021.316.89.93/94
Fax: 021.312.55.31
E-mail:office@agir.ro

2011 Prezentare societate - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates