SISECOM

SISTEME ŞI SERVICII AVANSATE DE COMUNICAŢII  

Obiectivul 1: Dezvoltarea de servicii vocale, video şi multimedia 

 • Servicii multimedia în reţele de acces wireless 4G;
 • Servicii şi aplicaţii în reţele mobile de ultimă generaţie;
 • Studiu privind evoluţia sistemului de radiodifuziune digital mondial, DRM; perspective;
 • Studiu privind serviciile IMS;
 • Studiu privind implementarea de aplicaţii în reţele private virtuale (VPN);
 • Metodologie pentru introducerea sistemului de radiodifuziune digitală multimedia, DMB;
 • Studiu privind influenţa fiabilităţii echipamentelor, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia (FESRCIS);
 • Studiu privind sistemul de transmisie de date folosind IP prin DVB-H;
 • Studiu comparativ pentru tehnici şi sisteme de codare-compresie a semnalelor audio-video pentru aplicaţii multimedia, utilizabile în sisteme de comunicaţii avansate. 

Obiectivul 2: Sisteme de comunicaţii avansate 

 • Studiu privind sistemul de radiodifuziune video digitală prin cablu DVB-C2;
 • Servicii de informare trafic şi urgenţe în tehnologia RDS;
 • Platformă virtuală pentru caracterizarea canalului xDSL;
 • Soluţii de supravieţuire a conexiunii terestre laser de distanţă lungă;
 • Soluţii de modelare a canalului FSO Gaussian;
 • Studiu privind sistemul de radiodifuziune video digitală prin satelit la echipamente portabile, DVB-SH;
 • Ipoteze statistice asupra zgomotului de impulsuri produs în conexiuni de bandă largă;
 • Caracteristici şi facilităţii ale tehnologiei radio cognitiv;
 • Studiu de prezentare a sistemului de radiodifuziune digital mondial DRM; perspective;
 • Studiu privind sistemul UWB;
 • Studiu privind sistemele de comunicaţii optice prin solitoni;
 • Studiu sistemului de radiodifuziune video digitală prin sateliţi, DVB-S2;
 • Studiu privind sisteme de comunicaţii optice neghidate;
 • Glosar Web de termeni tehnici în comunicaţiile electronice avansate;
 • Studiu privind introducerea DVB-T2;
 • Reţele de transport optic bazate pe multiplexare în lungime de undă - structură, performanţe, caracteristici. 

Obiectivul 3: Cerinţe tehnice impuse echipamentelor şi sistemelor de acces pentru comunicaţii de bandă largă 

 • Studiu privind sisteme personale de acces în benzi de unde milimetrice şi submilimetrice;
 • Reţele celulare avansate post 3G;
 • Metode de estimare a capacităţii şi a lărgimii de bandă disponibile, pentru conexiuni fixe de bandă largă;
 • Manual de prezentare pentru comunicaţii wireless flexibile;
 • Metodologie de optimizare a utilizării canalului de radiocomunicaţii în reţele de acces wireless;
 • Studiu privind metode moderne de securizare a accesului la sisteme de comunicaţii de bandă largă;
 • Studiu şi metodologie pentru introducerea WiMAX mobil;
 • Studiu privind serviciul de comunicaţii în situaţii de urgenţă având ca suport reţele fixe sau mobile de bandă largă;
 • Studiu privind evoluţia sistemelor celulare 3G către EPS. 

Obiectivul 4: Servicii şi sisteme multimedia inteligente 

 • Transmiterea protejată a datelor în reţele de senzori wireless.
 • Soluţii de securitate în reţele de senzori  wireless aplicabile în telemetrie;
 • Studiu privind servicii în reţele inteligente wireless;
 • Tehnologii de comunicaţie în reţele wireless inteligente;
 • Arhitecturi de reţele de senzori utilizabile pentru dezvoltarea serviciilor de telesupraveghere, bazate pe analiza posturii;
 • Studiu privind reţelele wireless mesh;
 • Sisteme wireless ad-hoc;
 • Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţelele de comunicaţii mobile (DTCRM);
 • Studiu privind utilizarea tehnologiei NFC pentru achiziţii de date pe terminale mobile- aplicaţii in domeniul mHealth;
 • Reţele VPN cu acces wireless;
 • Studiu privind funcţionarea terminalelor mobile în serviciul GPS din sistemele celulare de telecomunicaţii;
 • Studiu privind dezvoltarea de aplicaţii în mediu ambiental inteligent;
 • Metodologie de evaluare a QoS în reţele complexe de tip "All-IP".

 

          

2011 Program Nucleu INSCC - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates