Spectru de frecvențe

Spectrul electromagnetic, folosit pentru comunicațiile radio, spectrul de radiofrecvență, este cuprins între 9 kHz și 300 GHz și reprezintă o resursă limitată și deosebit de valoroasă, mai ales dacă se are în vedere numărul mare de servicii și de sisteme care funcționează și își dispută porțiuni din spectru. În consecință, pentru asigurarea folosirii acestuia în mod eficient, este necesară planificarea modului de utilizare a acestuia. Administrarea acestuia se realizează pe două planuri: între servicii și între operatori. Reglementarea modului de utilizare a spectrului radio se realizează la nivel mondial și la nivel regional (de exemplu continental) prin conferințe internaționale. În cadrul fiecărei țări, administrarea folosirii spectrului radio se realizează de către Autorități de reglementare națională, pe baza deciziiilor adoptate în conferințele internaționale.

Tehnologiile folosite în radiodifuziune, în comunicaţiile fixe şi mobile la nivel mondial și European se diversifică și devin tot mai complexe, iar serviciile oferite sunt tot mai numeroase ceea ce atrage după sine şi necesitatea alocării unor noi şi noi porţiuni din spectrul disponibil, precum și redistribuirea benzilor de frecvență anterior ocupate, în funcție de noile necesități și în condițiile reducerii sau al încetării unor servicii (de exemplu trecerea de la radiodifuziunea și televiziunea analogică la cea digitală).

Activitățile de cercetare-dezvoltare din INSCC au abordat aspecte variate ale folosirii spectrului de radiofrecvență. Au fost abordate probleme de ansamblu ale folosirii spectrului de radiofrecvență ca și aspecte specifice unor sisteme de comunicație radio.

 

 

Implicarea INSCC

Au fost abordate tematici ca:

  • Impactul noilor tehnici şi tehnologii din domeniul wireless asupra structurii şi evoluţiei Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă – TNABF și propuneri pentru actualizarea acestuia în concordanță cu evoluțiile pe plan mondial și European.
  • Analizarea folosirii dinamice a resurselor de care dispun sistemele de comunicație wireless (putere, lărgimea de bandă a canalului de radiofrecvență) pentru optimizarea rezultatelor și pentru asigurarea calității și a siguranței transmisiilor
  • Analizarea folosirii dinamice a spectrului de radiofrecvență prin ocuparea temporară a unor porțiun nefolosite ale spectrului de către sisteme cu puteri de transmisie mică, radio cognitiv și radio definit prin software.
  • Analiza folosirii dinamice a spectrului de radiofrecvență în cadrul unor sisteme, de exemplu celulare, prin redistribuirea disponibilului de bandă alocat sistemului către zonele aflate în deficit – radio cooperativ.

 

Lucrări cercetare 

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul INSCC, în acest domeniu, au generat proiecte precum:    

  • Impactul noilor tehnici şi tehnologii din domeniul wireless asupra structurii şi evoluţiei Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă – TNABF ;
  • Metodologie de optimizare a utilizării canalului de radiocomunicații în rețele de acces wireless; 
  • Caracteristici și facilități ale tehnologiei radio cognitiv

 

Printre principalele rezultateobținute ca urmare a desfășurării proiectelor de cercetare în domeniu pot să fie amintite:

  • Realizarea unui studiu privind „Impactul noilor tehnici şi tehnologii din domeniul wireless asupra structurii şi evoluţiei Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă – TNABF”, proiect realizat pentru MCSI, finalizat în anul 2009.
  • Realizarea unui studiu despre radio cognitiv

 Cărți: 

„Radio cognitiv”, autor Ștefan-Victor NICOLAESCU, Editura Printech 2013, ISBN 978-606-23-0009-8. 

 

2011 Spectrul de frecvențe - inscc. Copyright © 2014 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates